Galvanické linky

Pro povrchové úpravy kovů a plastů dodáváme kompletní linky, včetně výrobny provozní vody a čistírny odpadních vod, na základě zadaných požadavků procesů, kapacity a podmínek pro vodní hospodářství linek.

Pro linku zpracováváme počínaje projekčními a prováděcími projektovými podklady i provozní řád a provádíme zaučení obsluhy. Investor pak přejímá linku v chodu se zaučenou obsluhou.